Don't miss

Monday, January 19, 2015

Syi'ah_Sunnah : Bab 17 Pemerintah Abbasiyyah Menguji Ulama di Zamannya


12 Imam ~ Abu Ja’far al-Mansour khalifah Abbasiyyah adalah seorang yang amat pintar yang tahu bagaimana untuk mengawal minda manusia dan membeli agama mereka. Dia mencuba sedaya upaya untuk mengembangkan pengaruhnya dan membesarkan jajahan dibawah kuasanya dengan cara, sama ada memujuk atau ancaman, dia menggunakan polisi ‘lobak atau kayu.’ Kita telah pun tahu pintar belit dan penipuannya dengan cara, bagaimana dia berurusan dengan Malik, setelah dia disebat oleh gabenor Madinah. Ini membawa kita kepada kesimpulan bahawa telah terdapat ikatan yang amat kuat diantara imam Malik dan al-Mansour lama sebelum insiden itu berlaku.Malik sebenarnya telah bertemu dengan al-Mansour lima belas tahun yang lalu sebelum perjumpaan yang kami sebutkan diatas. Ianya berlaku apabila al-Mansour baru sahaja mengambil kuasa diatas pemerintahan kerajaan [80] Diantara apa al-Mansour telah katakan diketika itu kepada Malik adalah yang berikut: ‘O Abu Abdullah! Saya telah nampak satu wawasan.’ ‘Semoga Allah memberikan kejayaan kepada Amirul Mukminin untuk sampai kepada pilihan yang betul,’ Malik menjawab, seraya menambah, ‘dan semoga Dia mengilhamkan kepadanya untuk memberikan petunjuk; maka’ apakah yang dilihat oleh Amirul Mukminin?’ Abu Ja’far al-Mansour berkata: ‘Saya lihat bahawa saya harus dudukan kamu didalam rumah ini supaya kamu menjadi seorang dari penjaga rumah suci Allah, dan untuk mewajibkan manusia untuk mempelajari dari kamu, dan untuk mendapatkan penduduk dari berbagai negara untuk menghantarkan wakil mereka dan pembawa berita semasa dimusim haji supaya kami dapat memandu mereka kepada apa yang betul terhadap agama mereka dan kepada keimanan, insya Allah, kerana pengetahuan adalah bersama penduduk Madinah, dan kamu adalah yang paling terpelajar diantara mereka….’[81]Ibn Qutaybah berkata, apabila Abu Ja’far al-Mansour memegang teraju pemerintahan, khalifa, dia berjumpa dengan Malik ibn Anas, Ibn Abu Thuayb, dan Ibn Sam’an, kesemua mereka didalam satu perjumpaan, kemudian dia bertanya kepada mereka: ‘Manusia jenis apakah saya pada pandangan kamu? Adakah saya imam yang adil atau seorang imam yang zalim?’ Malik berkata kepadanya: ‘O Amirul Mukminin saya bermohon kepada mu, dengan nama Allah [awj] dan dengan pengantara kepada kamu melalui Muhammad dan dengan persaudaraannya dengan kamu, supaya kamu dapat memaafkan saya dari membincangkannya.’ Al-Mansour berkata: ‘Amirul Mukminin telah memaafkan kamu.’ Ibn Sam’an menjawab kepadanya dengan berkata: ‘Kamu demi Allah adalah seorang yang baik, O Amirul Mukminin! Kamu telah menunaikan haji kerumah suci Allah; kamu telah memerangi musuh-musuh kamu, dan kamu telah mempastikan keselamatan dijalanan, yang lemah merasa terselamat melalui kamu dari di aniaya oleh mereka yang kuat, dan hanya melalui kamu agama itu kukuh; maka tentunya kamu adalah orang yang terbaik dan imam yang paling adil.’Tetapi bagi Abu Thuayb, dia menjawab kepada al-Mansour: ‘Kamu demi Allah, didalam pandangan saya adalah manusia yang paling tidak berguna; kamu mengambil apa yang kepunyaan Allah dan pesuruhNya, dan kamu merampas bahagian mereka yang terdekat, dan dari anak yatim dan juga mereka yang memerlukan; kamu menghapuskan yang lemah dan melemahkan yang kuat dan kemudian kamu mengambil harta mereka; maka apakah alasan kamu esok apabila kamu berdiri dihadapan Allah?’ Abu Ja’far al-Mansour berkata kepadanya: ‘Malang bagi kamu! Dari apa yang saya dengar dari kata-kata kamu?! Apa kamu sudah gila?! Lihat dan katakan kepada saya: Apa yang kamu lihat dihadapan kamu?’ Dia berkata: ‘Ya, saya nampak pedang, tetapi ianya hanyalah suatu kematian, dan ianya juga adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan; lagi cepat ia datang lagi bagus.’Selepas perbualan ini, al-Mansour menyuruh Ibn Abu Thuayb dan Ibn Sam’an pergi, hanya yang tinggal Malik. Setelah menjaminkan keselamatannya, dia berkata kepada Malik: ‘O Abu Abdullah! Baliklah kenegara kamu dengan mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada yang lain. Tetapi jika kamu berhajat untuk tinggal bersama kami, kami tidak akan mengutama sesiapa dari kamu, tidak juga kami menganggap sesiapa yang lebih arif dari kamu.’Al-Mansour kemudian menghantar kepada setiap mereka satu uncang yang mengandungi wang lima ribu dinar bersama dengan seorang polis. Dia mengarahkan polis tersebut: ‘Berikan kepada setiap mereka itu satu uncang ini. Jika Malik ibn Anas mengambilnya, biarkan dia, dan jika dia tidak mengambilnya, tidak ada kesalahan bagi dirinya jika dia menolaknya. Tetapi jika Abu Thuayb mengambilnya, potong kepalanya dan bawa kemari kepada saya, tetapi jika dia pulangkan kepada kamu, biarkan dia dan jangan pengapakan dia. Jika Ibn Sam’an enggan untuk menerimanya, bunuh dia dan bawa kepalanya kepada saya, tetapi jika dia mengambilnya, biarkan itu sebagai menjamin keselamatannya.’Malik berkata: ‘Polis tersebut membawa uncang itu kepada kami bertiga. Ibn Sam’an mengambilnya, maka dia terselamat. Abu Thuayb enggan menerimanya, maka dia terselamat. Dan bagi saya, saya diketika itu, demi Allah sangat-sangat memerlukannya, maka saya mengambilnya.’[82]Insiden ini menggambarkan kepada kami yang sebenarnya bahawa Malik sudah terlebih maklum akan kejam dan zalimnya khalifa tersebut. Bahkan disebabkan oleh ikatan persahabatan diantara dia dan al-Mansour, dia bermohon kepadanya, menggunakan pengantara dengan nama Muhammad dan kekeluargaan al-Mansour dengan baginda, supaya tidak memaksakan dia untuk menyatakan pendapatnya. Makanya, apa yang menyenangkan pemerintah Abbasiyyah, dan apa yang mereka benar-benar titik berat pada ketika dan masa itu, adalah pujian dan sanjungan manusia terhadap persaudaraan mereka dengan rasul; itulah sebabnya maka khalifah faham akan maksud dan tujuan Malik, yang mana dia menghargainya, dan itulah sebabnya maka dia dimaafkan dari menyatakan pandangannya.Dan sebagai faqih yang kedua, iaitu Ibn Sam’an, dia memujinya dengan kemuliaan yang dia tidak punya disebabkan kerana takut akan dibunuh, kerana ‘pendekar pedang’ berdiri disitu hanya menunggu isyarat dari khalifa. Dan yang ketiganya adalah Ibn Abu Thuayb, dia seorang yang berani; dia tidak takut tindakan dari sesaorang, dan dia seorang yang tulus beriman, seorang yang benar, memberikan nasihat hanya kerana keridha Allah dan pesuruhNya, dan juga untuk kepentingan manusia umum; maka dia menyatakan dihadapannya dengan apa yang sebenar, menyingkapkan kepalsuan dan kesalahan dirinya. Dan apabila dia mengancam untuk membunuhnya; dia dengan berani mempersilakan kematian.Al-Mansour telah mengarahkan polisnya untuk memotong kepala Abu Thuayb, jika dia menerima hadiahnya, dan melakukan perkara yang sama kepada Ibn Sam’an jika dia enggan menerima hadiah darinya.Oleh kerana Abu Ja’far al-Mansour seorang yang pintar, maka kamu dapati dirinya meninggikan kedudukan Malik, memaksa orang awam untuk memeluk mazhabnya, maka dengan itu telah memberikan pukulan maut kepada mazhab yang ditubuhkan oleh Ibn Abu Thuayb walaupun pada keadaan yang sebenarnya Ibn Abu Thuayb adalah seorang lebih berpengetahuan dari Malik sebagaimana yang telah dinyatakan oleh imam Ahmad ibn Hanbal [83] Begitu juga, Layth ibn Sa’d adalah seorang yang lebih arif didalam perundangan dari Malik sebagaimana imam Shafii telah mengesahkan. [84]Tidaklah perlu diperkatakan, diketika itu, Imam Ja’farlah yang terulung, paling berpengetahuan, dan pakar perundangan yang agung dari kesemua manusia itu sebagaimana mereka sendiri telah mengesahkannya [85] Adakah sesiapa didalam umma ini yang sampai kedarjah pengetahuan atau amalannya, kemuliaan dan juga kehormatannya, terutama sekali kerana datuknya adalah Ali ibn Abu Talib yang sememangnya terbaik, paling berpengetahuan, dan seorang perundangan yang teragung diantara semua manusia selepas pesuruh Allah? Tetapi politik telah meninggikan kedudukan sebahagian manusia dan merendahkan yang lain, dan kekayaan telah menonjolkan sebahagian manusia dari atas pengorbanan sebahagian manusia lain.Apa yang menjadi penelitian kami didalam penyelidikan ini adalah untuk membuktikan dengan bukti yang nyata dan hujah yang menyakinkan bahawa yang sebenarnya keempat mazhab ahl al-sunnah wal-jamaa adalah mazhab yang telah diciptakan oleh ahli politik pada zaman-zaman mereka, dan ahli politik tersebut yang telah menciptanya kemudian memaksa manusia untuk mengikutinya dengan ancaman atau pujukan, dan dengan menyebarkannya kepada mereka; manusia hanyalah pengikut bagi agama pemerintahnya.Sesiapa yang ingin melihat lebih bukti dan untuk lebih menyelidikinya hendaklah membaca buku yang bertajuk Al-Imam al-Sadiq wal Madhabih al-Arba’a [Imam al-Sadiq dan Mazhab yang Empat] oleh Shaykh Asad Hayder, semoga Allah merahmati rohnya. Dia akan mengetahui berapa banyak penghormatan dan pengaruh yang imam Malik perolehi: Bahkan imam al-Shafii terpaksa meminta-minta kepada gabenor Madinah untuk memohon kepada Malik supaya membenarkan dirinya bertemu dengan dia. Gabenor tersebut berkata: ‘Saya lebih suka memilih untuk berjalan kaki tanpa kasut sepanjang jalan dari Madina ke Mekah dari berdiri dimuka pintu rumah Malik kerana saya rasa tidak ada penghinaan yang lebih buruk dan hinanya dari terpaksa berdiri dimuka pintu rumahnya.’Disini adalah Ahmad Ameen, ulama sunni dari Mesir, mengatakan yang berikut didalam bukunya Zaharah al-Islam:Kerajaan memainkan peranan yang besar didalam menyokong mahab ahl al-sunna. Apabila kerajaan itu kuat, dan apabila ianya menyokong sesuatu mazhab, manusia akan beransur mengikutinya, dan ianya akan kekal kukuh selagi kerajaan tersebut tinggal kuat.[86]Kami katakan bahawa mazhab Imam Ja’far, yang mana ianya adalah mazhab ahl al-bayt, jika kita hendak memanggilnya sebagai mazhab mengikut dari kebiasaan adat Islam – jika tidak ianya tidak lain dari Islam yang sahih yang dibawa oleh Pesuruh Allah – ianya tidak mendapat sokongan dari kerajaan atau diiktiraf oleh mana-mana pihak berkuasa. Tetapi sebaliknya, pemerintah dengan sengaja bertujuan untuk mengagalkannya, mencuba dengan segala yang ada untuk menghapuskannya dan membuat manusia supaya menentangnya.Maka jika mazhab tersebut berjaya menembusi gelap hitam yang pekat dan dapat mengekalkan penyokong dan pengikut mereka melalui sepanjang zaman yang gelap itu, ianya hanyalah melalui anugerah yang diberikan oleh Allah ketas Muslim: Cahaya Allah tidak akan dapat dipadamkan oleh mulut mereka, tidak juga pedang dapat menghapuskannya, tidak juga ia dapat dijadikan lemah dengan propaganda yang palsu dan pengkhabaran yang berniat jahat, dan supaya manusia tidak punya sebarang penghujahan terhadap Allah atau boleh mengatakan bahawa mereka tidak mengetahuinya.Mereka yang mengikuti para Imam petunjuk dari keturunan yang disucikan adalah amat sedikit; hanya beberapa kerat dari mereka yang mengikutinya setelah wafatnya rasul Allah. Disepanjang sejarah dan dengan berlalunya masa, mereka makin bertambah kerana pokok jenis yang baik akarnya kukuh diperut bumi, dan dahannya tinggi mencapai langit, tepat mengikut musim mengeluarkan buahnya dengan seizin Allah, dan apa juga kepunyaan Allah akan berterusan dan tidak akan hilang….Quraysh telah berhajat untuk menghapuskan Muhammad semenjak dari permulaan misi baginda, dan apabila mereka, dengan pertolongan Allah dan dengan pertolongan Abu Talib dan Ali yang sentiasa sedia untuk menyerahkan nyawanya untuk dikorbankan kerana baginda, penjenayah dari Quraysh tidak mampu melaksnakannya; maka mereka mengembira diri mereka dengan ingatan bahawa keturunan Muhammad akan berakhir dikala wafatnya baginda, dan isu baginda akan berakhir juga, maka mereka dengan rasa sakit hati menunggu waktu tibanya.Tetapi Tuhan bagi alam ini telah memberikan kepadanya al-Kawthar, dan Muhammad menjadi datuk kepada al-Hasan dan al-Husayn, dan baginda memberikan khabar yang gembira ini kepada mereka yang beriman bahawa mereka berdua adalah Imam disetiap masa, sama ada mereka bangun atau duduk, dan bahawa semua para Imam adalah dari keturunan al-Husayn…… Semua ini telah mengancam kepentingan Quraysh dan masa depan mereka. Ini tidak dari kehendak yang mereka sukai sama sekali. Maka Quraysh keluar memberontak sejurus setelah wafatnya Muhammad, cuba untuk menghapuskan semua keturunannya. Mereka mengelilinggi rumah Fatimah dengan kayu api. Jika tidaklah Ali berdamai dengan mereka, dan mengorbankan haknya sebagai khalifa dan terus tinggal berdamai dengan mereka, mereka dengan pasti telah menghapuskannya, dan Islam tentu telah menjadi semenjak dari hari pertama itu perkara yang telah dilupakan [silam].Quraysh menjadi tenteram semula apabila mereka merasakan bahawa cengkaman mereka pada pucuk pimpinan menjadi kuat dari sesiapa yang mengancam kepentingan mereka, terutama jika ancaman yang sedemikian datang dari keturunan Muhammad. Bagaimanapun sebaik saja kedudukan khalifa diberikan kepada Ali, Quraysh sekali lagi memulakan api peperangan untuk menghancurkannya. Mereka tidak akan menjadi tenteram melainkan setelah mengahapuskannya dan membawa balik kedudukan khalifa kepada yang paling kejam diantara suku mereka, dan kemudian menukarkannya kepada bentuk keturunan diraja dimana si ayah akan melantik anaknya untuk mengantikan mereka. Dan apabila al-Husayn enggan memberikan sumpah bakti kepada Yazid, Quraysh keluar melakukan pemberontakkan untuk memberikan pukulan maut mereka kepada keluarga rasul dan kepada siapa saja yang dikatakan keturunan Muhammad ibn Abdullah, makanya terjadilah pembunuhan ber ramai-ramai di Karbala……Didalam pembuhan itu, mereka telah membunuh keturunan rasul, termasuk kanak-kanak dan bayi, dan mereka ingin mencabut pokok kerasulan dengan cabang-cabangnya sekali, tetapi Allah [awj] telah menyempurnakan janjiNya kepada Muhammad dengan menyelamatkan Ali ibn al-Husayn [Imam Zain al-Abidin] dan darinya datang para-para Imam yang lain. Maka, di Timur dunia ini dan juga di Barat sekarang ini telah dipenuhi dengan keturunannya, dan itulah al-Kawthar…..Sukar terdapat dimana-mana negara, bandar, atau mana-mana tempat didunia ini tanpa kehadiran keturunan pesuruh Allah yang menikmati penghormatan dan kecintaan manusia. Sekarang ini, setelah gagalnya semua percubaan, jumlah penduduk shia yang mengikuti fiqih Ja’fari sahaja telah berjumlah 250 juta diseluruh dunia. Mereka semua mengikuti Dua Belas Imam yang dari keturunan keluarga Muhammad, mencari kedekatan dengan Allah melalui kecintaan dan taat kepada mereka, mengharapkan syafaat dari datuk mereka pada hari pengadilan. Kamu tidak akan dapat jumlah yang sebanyak itu diantara pengikut dari mana-mana mazhab yang tertentu jika ianya dikira berasingan walaupun dengan kekuasaan pemerintah dan kewangan mereka.‘Dan mereka merancang, dan Allah, juga, merancang, dan pastinya Allah adalah yang terbaik perancanganNya.'’[8:30]Tidakkah Firaun telah mengarahkan setiap bayi lelaki dari keturunan Israel dibunuh apabila tukang tilik memberitahu kepadanya bahawa seorang dari bayi tersebut akan mengancam negaranya dengan kemusnahan? Tetapi ‘perancang yang terbaik’ telah menyelamatkan Musa dari perbuatan Firaun dan telah memeliharanya sehingga dewasa bahkan dipangkuan Firaun sendiri, makanya telah membawa kepada berakhirnya negara Firaun, terhapuslah partinya, dan arahan Allah selalunya terlaksana.Tidakkah Muawiyah [Firaun dizaman itu] telah mengutuk Ali, membunuhnya, keturunannya dan juga pengikutnya? Tidakkah dia telah menghalang sesiapa dari menyebut kemuliaannya? Tidakkah dia telah mencuba dengan segala rancangannya untuk memadamkan cahaya Allah dan membawa balik semuanya kepada asal seperti dimasa jahiliah? Tetapi ‘perancang yang terbaik’ telah meninggikan nama Ali walaupun dibenci oleh Muawiya dan partinya, maka pusara Ali menjadi tempat suci yang diziarahi oleh ramai pengunjung, sunni dan shia; tidak! Bahkan Kristian dan Yahudi memuji dan menghormati Ali! Pusara Ali menjadi tempat yang kedua banyaknya pengunjung selepas pusara rasul Allah. Jutaan Muslim mengelilinginya dengan tangisan, mencari kedekatan kepada Allah. Diatasnya adalah kubah yang besinar dan menara yang juga bersinar dengan cantiknya yang telah dapat mencuri pandangan manusia.Dan Muawiya, raja yang telah memerintah bumi ini, dan memenuhinya dengan kefasikan, tiada siapa yang menyebut baik terhadapnya. Adakah kamu lihat tempat suci didirikan untuknya atau sebarang tempat peringatan? Adakah kamu lihat tempat perkuburan untuknya yang diziarahi oleh sesiapa selain dari tempat yang sunyi perkuburan yang telah dilupakan manusia? Pastinya kepalsuan ada gilirannya, sedang kebenaran terus berdiri kukuh; maka ingatlah, wahai manusia yang berfikiran.Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita. Segala puji tertentu baginya Allah yang telah menerangkan kepada kita perkara yang sebenarnya bahawa shiah adalah pengikut sebenar sunnah pesuruhNya; mereka pastinya pengikut sunnah rasul kerana mereka mengikuti contoh ahl al-bayt, manusia dari rumah rasul Allah, dan pastinya orang yang didalam rumah lebih mengetahui apa yang ada didalam rumahnya. Lebih-lebih lagi mereka adalah yang Allah telah pilih. Dia telah menjadikan mereka pewaris pengetahuan kitabNya.Dia juga telah menerangkan untuk kita bahawa yang sebenarnya ahl al-sunna wal-jamaa telah mengikuti pembaharuan dari pemerintah mereka yang diantara mereka yang terdahulu dan dari keturunan manusia ini; lebih-lebih lagi mereka sebenarnya tidak dapat membuktikan tuntutan mereka sama sekali.
[80] Pada muka surat 150 jilid 2 dari bukunya Tarikh al-Khulafa, Ibn Qutaybah menunjukkan bahawa pertemuan mereka kali pertama berlaku didalam tahun 148 AH / 765 AD dan kali kedua berlaku semasa musim haji didalam tahun 163 AH / 780 AD. Kami katakan bahawa Malik kerap bertemu dengan khalifa, dan itulah sebabnya mengapa Ibn Qutaybah menyebutkan pertemuan ini terutamanya kerana yang sebenarnya Malik sendiri ada menceritakan kisah ini, dan kerana cerita yang begini mengandungi isu yang penting. Adalah tidak rasional [wajar] untuk mengatakan bahawa khalifa bertemu dengan hakim mahkamah tinggi negaranya hanya sekali didalam masa limabelas tahun.

[81] Ibid jilid 2 muka surat 142
[82] Ibn Qutaybah, Trikh al-Khulafa jilid 2 muka surat 144
[83] Tadhkirat al-Huffaz jilid 1 muka surat 176
[84] Kenyataan tersebut telah dirakamkan pada muka surat 524 dari buku al-Shafii Al-Manaqib
[85] Kamu telah menjumpai kenyataan Malik yang mengatakan: ‘Tiada mata yang pernah melihat, tidak juga telinga yang pernah mendengar, tidak juga sesiapa yang melihat sesiapa yang lebih baik perundangannya dari Ja’far ibn Muhammad al-Sadiq.’
[86] Zahara al-Islam jilid 4 muka surat 96.

Wednesday, January 7, 2015

Syi'ah_Sunnah : Bab 16 Ulasan Yang Amat Berguna Untuk Penyelidik


12 Imam ~ Sesiapa yang meneliti pertemuan mesra diantara imam Malik dengan khalifah yang zalim Abu Ja’far al-Mansour, dan mengamati dailog mereka, akan mendapati kesimpulan yang berikut:PERTAMA: Kita lihat bahawa khalifah Abbasiyyah membuang gabenor mereka dari kedudukan di Madinah, sepupu dan saudaranya yang terdekat, menghinanya setelah melepaskan dia dari kedudukannya, kemudian meminta maaf dari imam Malik kerana tindakkan gabenornya, dan bersumpah dengan Allah bahawa itu bukan dari arahannya, dan dia juga tidak tahu mengenainya sebelum itu, dia juga tidak merasa senang apabila dia mengetahui mengenainya. Ini semua menunjukkan betapa harmoninya diantara kedua mereka dan juga taraf kedudukan yang dinikmati oleh imam Malik bersama dengan Abu Ja’far al-Mansour sehinggakan dia bertemu dengannya sendirian dan dia memakai pakaian yang sederhana dan duduk bersamanya dengan cara yang dia tidak pernah duduk bersama dengan yang lainnya, sahinggakan anaknya menjadi takut, dan berpatah balik, setelah melihat lutut Malik berlaga dengan lutut bapanya.KEDUA: Kita boleh mengambarkan kesimpulan yang lain dari kenyataan al-Mansour kepada Malik: ‘Manusia dari kedua kota suci ini akan terus dirahmati selagi kamu berada diantara mereka, dan saya fikir bahawa kamu adalah bagi mereka keselamatan dari bencana dan kekuasaan Allah, dan Allah yang sebenarnya, telah menghapuskan melalui diri kamu bencana yang dahsyat, yang akan menimpa mereka jika mereka bermaksud untuk meneruskan pemberontakkan terhadap khalifah dan penguasanya yang kejam. Imam Malik yang sebenarnya telah mententeramkan mereka, dan menghapuskan keinginan mereka untuk memberontak, mengeluarkan beberapa fatwa sebagaimana yang dia katakan bahawa mereka wajib taat kepada Allah, pesuruhNya dan kepada waliyy al-amr [pemerintah], pada keadaan ini gabenor. Maka manusia keberatan untuk bangun menentang khalifa mereka, dan makanya Allah, melalui fatwa yang sedemikian, telah menghapuskan pembunuhan ber ramai-ramai yang akan melibatkan khalifa [79] Atas sebab ini, al-Mansour berkata kepada Malik: ‘Mereka adalah, sejauh yang saya tahu, adalah manusia yang paling cepat membantah dan yang paling lemah menanggong akibatnya; semoga Allah memerangi mereka disetiap masa mereka merancangkan sesuatu.’KETIGA: Khalifah telah menyokong Malik untuk menjadikan dia ulama yang dipandang tinggi disetiap tanah Islam, kemudian memaksakan mazhabnya keatas manusia dan mewajibkan mereka untuk mengikutinya melalui cara lobak dan kayu. Satu rujukan kepada cara dia memujuk dengan kenyataannya: ‘…maka supaya kami dapat mewajibkan manusia, Insya Allah, untuk mengikuti pengetahuan kamu, dan kami akan menyebarkan buku-buku kamu diseluruh bumi dan mempastikan tiada siapa yang menentang isi kandungannya dan juga tidak mengadili melainkan mengikutinya,’ dan bahawa mereka harus menghatar wakil dan pembawa berita kepada dirinya semasa haji. Bayangan yang menunjukkan cara dia memaksa manusia untuk mengikuti diri dan kenyataannya: ‘‘Orang-orang Iraq akan dibuat untuk melakukannya, dan kami akan memukul kepala mereka dengan pedang dan mengoyakkan belakang mereka dengan cabuk kami.’ Kenyataan ini menunjukkan ketahap mana penindasan yang telah dilakukan terhadap shia yang malang ditangan pemerintah yang zalim yang menindas dan membunuh mereka supaya dapat memaksa mereka untuk meninggalkan taat setia mereka kepada Imam ahl al-bayt dan untuk mengikuti imam Malik dan yang serupa dengannya.KEEMPAT: Kami lihat bahawa imam Malik dan Abu Ja’far al-Mansour sama-sama menyumbang kearah dasar yang sama dan cenderung terhadap sahabat yang tertentu dari yang lainnya dan kesetiaan mereka kepada khalifa, yang telah mengambil kuasa kedudukan khalifa secara kezaliman dan penindasan. Malik telah berkata mengenainya: ‘Kemudian dia membincangkan pengetahuan dan perundangan dengan saya, dan saya dapati dia yang paling berpengetahuan dari semua manusia mengenai apa yang dipersetujukan dan yang lebih memahami terhadap apa yang diperselisihkan, dsb.’ Tidak ada keraguan bahawa Abu Ja’far al-Mansour mempunyai pandangan yang sama seperti Malik yang mana dia telah memujinya didalam kenyataan yang telah lalu yang telah dikatakan kepadanya didalam pertemuan diantara mereka yang telah berlangsung terdahulu sebelum pertemuan yang ini; telah berkata dia pada ketika itu: ‘Demi Allah! Saya tidak menjumpai sesiapa yang lebih berpengetahuan dari Amirul Mukminin atau yang lebih mengetahui dengan fiqh.’ Dengan Amirul Mukminin dia bermaksud tentunya diri dia sendiri.Daripada teks diatas kita dapat memahami bahawa imam malik adalah Nasibi: dia tidak pernah mengiktiraf kedudukan Amirul Mukminin Ali ibn Abu Talib sama sekali. Kami telah buktikan dari yang diatas bahawa mereka semua menentang apabila Ahmad ibn Hanbal menambah nama Ali kepada senarai khalifatul rashidin, menjadikannya nombor empat. Memang nyata Malik telah mati bertahun-tahun sebelum lahirnya Ahmad ibn Hanbal. Ditambahkan kepada fakta yang atas dimana Malik bergantung, ketika menyampaikan hadith, dari Abdullah ibn Umar, seorang Nasibi yang mengatakan bahawa mereka tidak pernah menganggap sesiapa semasa hidupnya rasul Allah sebagai sama dengan Abu Bakr, kemudian Umar kemudian Uthman dan bahawa sahabat selepas itu semuanya adalah sama! Abdullah ibn Umar mendapat kedudukan yang paling tinggi diantara penyampai hadith yang mana Malik sebutkan. Kebanyakkan hadith yang disebutkan didalam buku Malik Al-Mawta adalah kepunyaannya [Abdullah ibn Umar]. Begitu juga dengan perundangannya.KELIMA: Kami lihat bahawa politik yang berasaskan pada penindasan dan kezaliman mendapat sokongan awam melalui fatwa yang ditulis meyebelahi mereka [khalifa] tanpa sebarang sokongan dari teks Quran dan juga teks dari sunnah rasul. Sebagai contoh, al-Mansour, seperti yang ditunjuk diatas, berkata kepada Malik: ‘Susunlah pengetahuan kamu dan tuliskan, kemudian aturkan apa yang kamu tulis didalam bentuk buku, dan jauhilah dari yang pelampau Abdullah ibn Umar dan juga yang banyak memberi kelonggaran Abdullah ibn Abbas dan yang ganjil dari Abdullah ibn Mas’ud, kemudian carilah asas [tapak] yang sama, dan rakamkan apa saja yang para Imam dan para sahabat [ra], telah bersetuju padanya, supaya kami dapat membuatkan manusia, Insya Allah, mengikuti pengetahuan kamu, dan kami akan sebarkan buku kamu……dsb.’Ini menunjukkan dengan nyata bahawa mazhab yang diikuti oleh ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ adalah campuran dari pelampau Abdullah ibn Umar, dan kelonggaran dari Abdullah ibn Abbas dan yang pelik dari Abdullah ibn Mas’ud, sebagai tambahan kepada apa saja yang disokong oleh Malik sebagai asas yang sama diantara para imam iaitu Abu Bakr, Umar dan Uthman, dan apa yang dipersetujui oleh para sahabat yang mana telah menyenangkan khalifa Abu Ja’far al-Mansour…..Ia tidak mempunyai sebarang sunnah dari rasul yang telah diambil dari hadith yang disampaikan oleh para Imam yang disucikan dari keturunan rasul sedangkan sebahagian mereka adalah sezaman dengan al-Mansour dan Malik, dan yang mana khalifa tersebut telah asingkan dan juga bunuh.KEENAM: Dapat dilihat dari buku pertama yang mendokumenkan sunnah adalah kutipan dari hadith pilihan yang diceritakan oleh sahabat rasul, dan dari mereka yang mempelajari dari yang kemudian, ini adalah Al-Mawta oleh imam Malik, dan ianya ditulis menurut arahan yang dikeluarkan oleh khalifa sendiri, supaya dia dapat memaksa manusia untuk menerimanya dan untuk memukul kepala mereka dengan pedang jika perlu, menurut al-Mansour. Hadith yang sedemikian, didalam kes ini, pastinya adalah diantara yang diciptakan oleh Umayyad dan Abbasid untuk melayani kepentinggan mereka dan menguatkan lagi pengaruh mereka dan juga penguasaan, dan untuk menjauhkan manusia dari fakta Islam yang disampaikan oleh rasul yang membawa rahmat.KETUJUH: Kita juga dapat melihat bahawa imam Malik hanya khuatir terhadap orang-orang Iraq sahaja kerana mereka telah bersumpah menyokong kepada Ali ibn Abu Talib, manusia yang mindanya telah menyerap pengetahuan dan fiqh dari beliau, manusia yang telah mengikhlaskan agama mereka mengikuti para Imam yang telah disucikan dari keturunan rasul, mereka tidak memberikan sebarang penghargaan kepada Malik dan orang-orang yang serupa dengannya, kerana mereka tahu orang-orang ini adalah Nasibi yang suka memuji pemerintah dan menjual agama mereka untuk satu dirham atau satu dinar. Inilah sebabnya mengapa Malik berkata kepada khalifa: ‘…..tetapi penduduk Iraq membantah pengetahuan kami dan mereka tidak merasakan wajib untuk melakukan apa yang kami lakukan,’ dan al-Mansour, dengan keangkuhannya, bertindak dengan berkata: ‘Penduduk Iraq akan dijadikan untuk melakukannya, dan kami akan memukul kepala mereka dengan pedang dan mengoyakkan belakang mereka dengan cabuk kami.’Ini telah memberitahu kami bagaimana mazhab tersebut, yang mana penguasa pemerintah telah cipta dan padanya mereka melencanakan sebagai ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ dan beginilah caranya ia terjadi. Apa yang benar-benar pelik adalah bahawa kamu lihat Abu Hanifa bertentangan dengan Malik, dan Malik bertentangan dengan Abu Hanifa, dan kedua mereka bertentangan dengan kedua al-Shafii dan al-Hanbal, sedangkan mereka berdua yang terkemudian bertentangan sesama mereka dan juga bersama mereka berdua yang mula! Amat susah untuk mendapatkan satu isu yang mana kesemuanya bersetuju melainkan teramat jarang sekali, tetapi mereka semua dianggap sebagai ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ pengikut sunnah dan pendapat ramai! [jamaa]. Apakah bentuk pendapat ramai [jamaa]? Adakah jamaa Maliki, atau Hanafi, atau al-Shafii, atau Hanbali?! Yang sebenarnya ianya tidak yang itu dan juga tidak yang ini; bahkan ianya adalah jamaa Muawiya ibn Abu Sufyan, kerana merekalah yang bersetuju dengannya apabila dia menjadikan mengutuk Ali ibn Abu Talib dari atas mimbar sebagai ‘sunnah’ yang diikuti selama lebih dari lapan puluh tahun….Dan mengapa mereka menerima pertentangan ini, sedangkan pandangan fatwa mereka sungguh berbeza diantara satu dengan lain pada isu yang sama, malah mereka mengatakan bahawa pertentangan mereka itu adalah rahmat selagi ianya terjumlah didalam mazhab yang empat, tetapi apabila mujtahid yang lain bertentangan dengan mereka, mereka menuduhnya dengan kafir dan mengeluarkannya dari Islam?!Mengapa mereka tidak menganggap pertentanggan mereka dengan shia didalam cahaya yang sama yang mereka lihat pertentanggan mereka sesama sendiri, jika hanya mereka telah berlaku adil dan bijak?! Tetapi kesalahan shia tidak boleh diampunkan kerana mereka mengutamakan Ali ibn Abu Talib diatas semua para sahabat, dan inilah asas pertentangan yang ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ tidak boleh terima. Ianya tidak boleh diterima oleh mereka [ahl al-sunna wal-jamaa] yang bersetuju pada satu isu yang sama: Penolakkan terhadap Ali dari khalifa, dan menyembunyikan kemuliaannya dan fakta yang berkaitan dengannya.KELAPAN: kami lihat bagaimana pemerintah merampas harta Muslim secara paksa dan penindasan, dan mengagihkan harta tersebut secara bermurah hati kepada ulama yang jahat yang mendampingi mereka dan supaya mendapat sokongan dari mereka dan untuk memperniagakan kepercayaan dan agama mereka untuk kepentingan kehidupan didunia ini. Malik telah berkata: ‘Kemudian dia al-Mansour memerintahkan seribu dinar emas untuk diberikan kepada saya sebagai tambahan kepada persalinan yang mahal dan satu ribu lagi untuk anak saya, dsb.’ Pengakuan yang sedemikian oleh Malik adalah pendakwaan terhadap diri sendiri, dan mungkin terdapat banyak lagi insiden yang tidak dibincangkan secara umum kerana Malik biasanya akan merasa malu dengan menerima hadiah secara umum dan benci untuk melihatkan kepada manusia yang melihatnya menerima hadiah; ini amat nyata dari kenyataannya: ‘Apabila pegawai istana meletakkan persalinan tersebut diatas bahu saya, saya menunduk untuk jauhkan diri darinya, cuba untuk menolaknya,’ maka apabila al-Mansour melihatnya, dia mengarahkan pegawai istana untuk membawanya untuk Malik ketempat dimana untanya diikat supaya manusia tidak mengetahui mengenainya.

[79] Tidak terdapat pertentangan diantara fatwanya yang melarang memberikan kebaktian dengan paksaan dan dengan yang dia mewajibkan ketaatan kepada pemerintah, dan mereka telah, bahkan menyatakan banyak hadith yang menyokong pandangan mereka seperti: ‘sesiapa menderhaka kepada pemerintah dan mati sedang menderhaka kepadanya, maka matinya adalah mati dimasa jahiliah.’ Hadith yang lain yang mereka nyatakan berkata: ‘Kamu dikehendakki mendengar dan taat walaupun jika pemerintah mengambil harta dan memukul belakang kamu.’

Syi'ah_Sunnah : Bab 15 Malik Bertemu Abu Ja’far al-Mansour


12 Imam ~ Cerita ini telah disediakan oleh seorang ahli sejarah yang agung Ibn Qutaybah didalam bukunya Tarikh al-Khulafaa [sejarah para khalifa], ini adalah sebutan dari apa Malik sendiri katakan; maka kami terpaksa terlebih dahulu menyatakan fakta ini, dan kemudian menggunakannya didalam membuat pertimbangan.Malik telah berkata:‘Apabila saya tiba di Mina [semasa musim haji yang kemudiannya], saya pergi kekhemah dan meminta kebenaran untuk bertemu al-Mansour, dan kebenaran telah diberikan kepada saya. Pengawal pintu keluar untuk mengiringi saya setelah mendapat keizinan untuk membenarkan saya masuk. Saya berkata kepadanya: ‘Beritahu kepada saya apabila kamu telah sampai dikubah dimana Amirul Mukminin berada.’ Dia terus melepasi dari satu kubah kesatu kubah. Setiap kubah menggandungi orang yang berlainan dengan pedang yang terhunus. Kemudian dia berkata kepada saya: ‘Dia berada didalam kubah itu,’ dan dia meninggalkan saya setelah mengatakannya. Dia terus memerhatikan saya dari jauh. Saya berjalan sehingga saya sampai kepada kubah dimana al-Mansour berada, dan saya lihat bagaimana dia turun dari tempat duduknya kepada permaidani yang tebal dibawahnya. Dia memakai pakaian yang mudah yang tidak bersesuaian dengan taraf kedudukannya disebabkan dari kerendahan dirinya kerana saya datang untuk menziarahinya, dan tidak ada sesiapa didalam kubah tersebut melainkan seorang pengawal yang berdiri dengan pedang terhunus.‘Apabila saya datang berhampiran dengannya, dia mempersilakan saya dan terus menunjukkan kepada saya untuk datang menghampirinya sehingga lutut saya berlaga dengan lututnya.Perkara pertama yang dia ucapkan adalah: ‘Demi Allah, yang satu dan hanya satu, Wahai bapa Abdullah! Apa yang berlaku adalah sesuatu yang saya tidak perintahkan. Saya tidak pernah tahu mengenainya sebelum ini sehingga ianya benar-benar telah berlaku, tidak juga saya menerimanya setelah ianya berlaku.’Kemudian Malik meneruskan dengan berkata:‘Maka saya memuji Allah yang didalam apa juga keadaan dan kesejahteraan kepada PesuruhNya, kemudian saya memberitahunya bahawa dia adalah terjauh dari melakukan perkara-perkara yang seperti demikian ataupun merasa senang dengannya. Kemudian dia berkata kepada saya: ‘Wahai bapa Abdullah! Manusia dari kedua kota suci ini akan terus dirahmati selagi kamu berada diantara mereka, dan saya fikir bahawa kamu adalah bagi mereka keselamatan dari bencana dan kekuasaan Allah, dan Allah yang sebenarnya, telah menghapuskan melalui diri kamu bencana yang dahsyat, kerana mereka, sejauh yang saya tahu, adalah manusia yang paling cepat membantah dan yang paling lemah menanggong akibatnya; semoga Allah memerangi mereka disetiap masa mereka merancangkan sesuatu. Dan saya telah mengeluarkan arahan untuk membawa musuh Allah [77] dari Madina pada bonggol unta yang tidak berlapik, dan saya telah mengarahkan supaya dia dihina dan dicela sehingga tiada batasnya, dan saya akan dengan pastinya mengenakan kepadanya berlipat kali ganda kesakitan sebagaimana yang dia telah lakukan kepada kamu.’ Saya berkata kepadanya, ‘Semoga Allah memberikan kesihatan kepada Amirul Mukminin dan bermurah kepadanya! Saya telah mengampunkan nya disebabkan oleh pertaliannya dengan Pesuruh Allah dan juga kamu.’ Abu Ja’far telah berkata: ‘Dan semoga Dia mengampunkan kamu juga, dan menganugerahkan kamu.’Malik meneruskan lagi dengan berkata: ‘Kemudian dia berbincang dengan saya pada apa yang berlaku dengan para-para pengganti dan para-para ulama, dan saya dapati bahawa dia adalah yang paling berpengetahuan diantara mereka. Kemudian dia membincangkan pengetahuan dan perundangan dengan saya, dan saya dapati bahawa dia yang paling berpengetahuan dari semua manusia mengenai apa yang dipersetujukan dan yang lebih mengetahui mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dia telah menghafal kebanyakkan cerita dan benar-benar memahami dengan semua yang didengarnya. Kemudian dia berkata kepada saya: ‘Wahai bapa Abdullah! Susunlah pengetahuan kamu dan tuliskan, kemudian aturkan apa yang kamu tulis didalam bentuk buku, dan jauhilah dari yang pelampau Abdullah ibn Umar dan juga yang banyak memberi kelonggaran Abdullah ibn Abbas dan yang ganjil dari Abdullah ibn Mas’ud, kemudian carilah asas [tapak] yang sama, dan rakamkan apa saja yang para Imam dan para sahabat [ra], telah bersetuju padanya, supaya kami dapat membuatkan manusia, Insya Allah, mengikuti pengetahuan kamu, dan kami akan sebarkan buku kamu diseluruh bumi dan mempastikan tiada yang membantah dengan isi kandungannya dan juga tidak mengadili melainkan dengan mengikutinya.’ Saya berkata kepadanya: ‘Semoga Allah meletakkan Ameer dijalan yang benar, tetapi orang-orang Iraq tidak bersetuju dengan pengetahuan saya, dan mereka tidak merasakan perlu untuk melakukan apa yang kita lakukan.’ Abu Ja’far al-Mansour berkata: ‘Orang-orang Iraq akan dibuat untuk melakukannya, dan kami akan memukul kepala mereka dengan pedang dan mengoyakkan belakang mereka dengan cabuk kami; maka bersegeralah pada melakukannya, kerana Muhammad al-Mahdi, anak saya, akan bertemu dengan kamu tahun hadapan, Insya Allah, dan saya berharap dia akan dapati bahawa kamu telah melaksanakan tugas-tuga ini, insya Allah.’

Malik berkata selepas itu: ‘Sedang kami masih duduk, seorang kanak-kanak kecil keluar dari sebelah belakang, dibahagian kubah yang kami sedang berada, dan apabila dia terpandang saya, dia menjadi takut dan pergi semula.Abu Ja’far berkata kepadanya: ‘Mari, sayangku! Ini adalah ayah Abdullah, ahli faqih bagi orang-orang Hijaz!’ Kemudian dia berpaling kepada saya dan berkata: ‘Wahai Abu Abdullah! Tahukah kamu kenapa anak ini menjadi takut dan tidak datang kemari?’ Saya berkata: ‘Tidak’ Dia berkata: ‘Demi Allah, dia amat terperanjat melihat betapa rapatnya kamu duduk bersama saya, kerana dia tidak pernah melihat sesiapa selain kamu melakukannya; itulah sebabnya dia berpatah balik.’Malik meneruskan sambil berkata: ‘Kemudian dia memerintahkan untuk saya satu ribu dinar emas, persalinan yang mahal, dan seribu lagi untuk anak saya. Saya meminta izin untuk pergi, yang mana dia mengizinkan. Saya berdiri, kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan untuk saya, kemudian saya bergegas keluar. Sida [pegawai istana] bergegas pula untuk mendapatkan saya, membawakan persalinan yang dia letakkan dibahu saya sebagai adat mereka memberi sesaorang yang terhormat hadiah supaya dia dapat dilihat oleh manusia membawanya dan kemudian menyerahkan kepada orang suruhannya. Apabila sida meletakkan persalinan itu dibahu saya, saya menunduk untuk menjauhkan diri darinya, mencuba untuk menolaknya, yang mana kemudiannya Abu Ja’far mengarahkan sida untuk membawakan persalinan itu kearah dimana unta saya tertambat.’ [78]

[77] Dia merujuk kepada sepupunya Ja’far ibn Sulayman ibn Abbas, dikala itu gabenornya di Madina
[78] Ibn Qutayba, Tarikh al-khulafa, jilid 2 muka surat 150

Syi'ah_Sunnah : Bab 14 Rahsia Mengapa Mazhab Sunnah Yang Menjadi Majoriti


12 Imam ~ Sesiapa yang menyelidikki buku sejarah dan apa yang dirakamkan oleh mereka yang terdahulu akan menjumpai tanpa diragukan lagi akan sebab-sebab nya mengapa mazhab sunni yang empat ini terserlah semasa dizaman tersebut, ini adalah disebabkan oleh kehendak pentadbiran pemerintah yang berkuasa; inilah sebabnya maka mereka mempunyai pengikut yang banyak, kerana manusia mengikuti agama pemerintahnya. Penyelidik yang demikian akan juga menemui beberapa mazhab yang lain timbul dan kemudiannya hilang disebabkan kerana pemerintah tidak suka dengannya, maka ianya hancur. Diantaranya adalah mazhab Awza’i, yang ditubuhkan oleh Hasan al-Basri, Abu Ayinah dan Ibn Abu Thuayb, Sufyan al-Thawri, Ibn Abu Dawud, Layth ibn Sa’d, dan banyak lagi.Sebagai contoh, Layth ibn Sa’d, adalah sahabat Malik ibn Anas dan yang lebih berpengetahuan dan ahli didalam perundangan darinya, menurut dari persetujuan Imam al-Shafii sendiri [75] Bahkan mazhabnya terhapus, dan ilmu fiqhnya lupus dan hilang dari ingatan kerana kerajaan dizamannya tidak merasa senang dengan dirinya. Ahmad ibn Hanbal telah berkata: ‘Ibn Abu Thuayb adalah lebih baik dari Malik ibn Anas melainkan Malik lebih memilih didalam mencari kawan.’[76]Jika kita merujuk kepada sejarah, kita akan menjumpai Malik, yang menubuhkan mazhab menggunakan namanya, adalah amat rapat kepada kerajaan dan pemerintahnya, membuat perdamaian dengan mereka dan mengikuti mereka. Makanya dia menjadi orang yang sangat dihormati dan ulama yang terkenal, dan mazhabnya telah tersebar luas melalui kedua-dua cara ancaman dan penarikkan manusia terutamanya di Andalusia dimana muridnya Yahya ibn Yahya berbuat dengan sedaya mungkin untuk berbaik-baik dengan pemerintah Andalus. Oleh sebab itu dia telah menjadi orang kesayangan pemerintah. Pemerintah tersebut telah menghadiahkan kepadanya dengan kedudukan hakim, disebab kerana dia tidak penah melantik sesiapa sebagai hakim melainkan sesaorang dari kawannya yang Maliki.Kami juga menjumpai fakta bahawa mengapa mazhab Abu Hanifa telah tersebar setelah kematian bagi dia yang menubuhnya, kerana Abu Yusuf dan al-Shaybani, adalah pengikut Abu Hanifa dan diantara muridnya yang taat, dan diwaktu yang sama amat hampir kepada Haroun ‘al-Rasheed’ khalifa Abbasid. Mereka memainkan peranan yang besar didalam mengukuhkan kerajaan Haroun ‘al-Rasheed’ dengan sokongan dan pertolongan kepadanya, maka Haroun ‘para gundik dan cabul’ tidak mengizinkan sesiapa untuk dilantik sebagai hakim atau mufti melainkan dengan persetujuan dari mereka berdua yang tidak pernah melantik mana-mana hakim melainkan jika dia adalah dari pengikut mazhab Abu Hanifa. Maka Abu Hanifa telah dianggap sebagai ulama yang agung, dan mazhabnya adalah mazhab fiqh yang terbaik telah dilaksanakan, walaupun terdapat fakta bahawa ulama sezaman dengannya telah mengatakan bahawa dia kafir dan murtad. Diantara ulama tersebut adalah keduanya mereka Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abul-Hasan al-Ash’ari.Begitu juga, mazhab Shafii tidak akan tersebar dengan cepat jika tidak kerana sokongan dari penguasa Abbasid semasa pemerintahan al-Mu’tasim, tetapi apabila ibn Hanbal menarik balik teorinya bahawa Quran yang suci telah dijadikan, maka bintangnya gemilang dimasa khalifa Nasibi al-Mutawakkil. Mazhabnya telah menjadi lebih kukuh dan tersebar apabila penguasa penjajahan menyokong Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab dimasa abad yang silam, dan apabila dia bersekutu dengan al-Saud yang kemudiannya memberikan sokongan dan pertolongan kepadanya dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkan mazhabnya didalam Hijaz dan juga disemenanjung Arab.Maka mazhab Hanbali, telah menjadi mazhab yang dikatakan dari tiga imam, yang pertama adalah Ahmad ibn Hanbal, yang tidak pernah mengatakan bahawa dia seorang ahli fiqh tetapi hanya seorang ulama hadith, kemudian Ibn Taymiyyah yang mereka gelar ‘Shaykh al-Islam’ mentor [penasihat] bagi Islam, dan ‘Mujaddid al-Sunnah,’ dia yang menghidupkan sunna, dan yang mana ulama dizamannya mengatakan bahawa dia kafir kerana dia menfatwakan bahawa semua Muslim yang mencari kedekatan kepada Allah melalui rasulNya adalah murtad. Kemudian datang pula diabad yang lepas Muhammad ibn Abd al-Wahhab, orang utama bagi penjajah British di Timur Tengah, yang juga cuba untuk menghidupkan mazhab Hanbali melalui fatwa yang dipinjamnya dari Ibn Taymiyyah. Kini Ahmad ibn Hanbal telah menjadi sesuatu yang telah lalu kerana sekarang mereka memanggil mazhab mereka Wahhabi.Tidak ada ruang untuk diragukan bahawa tersebarnya, terkenal dan juga utamanya semua mazhab ini adalah melalui sokongan dan dari keridhaan beberapa pemerintah. Dan juga tidak ada ruang untuk meragukan fakta bahawa kesemua pemerintah tersebut, tanpa sebarang pengecualian, adalah musuh bagi Imam ahl al-bayt oleh kerana mereka yang terus-menerus takut kepada para Imam ini dan sebagai satu ancaman terhadap mereka dan akan terhapusnya penguasaan mereka. Makanya, mereka sentiasa cuba untuk menjauhkan para-para Imam ahl al-bayt dari umma, memperkecilkan mereka dan membunuh sesiapa saja yang mengikuti kepercayaan mereka.Tidak perlu disebutkan lagi bahawa pemerintah yang sama itu juga selalu melantik ulama-ulama yang menyanjung mereka dan yang mengeluarkan fatwa yang beriringan dengan kerajaan dan penguasaan mereka, kerana manusia sentiasa memerlukan penyelesaian didalam masalah perundangan mereka.Oleh kerana pemerintah disemua masa tidak tahu apa-apa mengenai syariah, tidak juga mereka memahami apa-apa dari fiqh, jadi adalah lumrah bagi mereka untuk melantik ulama yang mengeluarkan fatwa bagi pihak mereka dan untuk menyimpangkan orang awam kepada berfikir bahawa politik dan agama tidak bercampur. Pemerintah, makanya adalah orang politik, sedangkan ahli fiqh adalah seorang ulama, sebagaimana kesnya dengan presiden dimana-mana negara republik Islam: kamu selalu akan dapati bahawa dia akan melantik ulama yang hampir kepadanya, dengan memberikan gelaran ‘Mufti Republik,’ atau gelaran yang lainnya, mereka inilah yang disuruh untuk melihat kepada isu-isu yang berkaitan dengan fatwa agama, prinsip dan upacara. Bahkan didalam keadaan sebenarnya mereka yang sedemikian ini tidak mengeluarkan sebarang fatwa atau perundangan melainkan mereka menurut arahan yang diterima dari pemerintah yang berkuasa dan yang dipersetujui oleh ketua atau sekurang-kurangnya, tidak bertentangan dengan polisi kerajaan atau perlaksanaan program mereka.Fenomenanya [kewujudannya] telah bermula dari masa ketiga-tiga khalifa yang pertama, iaitu Abu Bakr, Umar dan Uthman, walaupun mereka tidak membuat sebarang perbezaan diantara agama dan politik, tetapi mereka membenarkan diri mereka kepada hak pentadbiran supaya dapat mentadbir apa saja yang dapat melayani kepentingan kedudukan khalifa mereka dan apa saja yang mengukuhkan martabat dan beterusannya kedudukan mereka..Oleh kerana ketiga-tiga khalifa itu pernah bertemu dengan rasul Allah dan berada disampingnya, mereka telah pelajari dari baginda beberapa hadith yang tidak bertentangan dengan polisi mereka.Muawiya sebagai contoh, tidak memeluk Islam melainkan didalam tahun 9 AH / 630 AD. Menurut dari sumber cerita yang terkenal dan yang sahih, maka dia tidak bersama rasul Allah melainkan didalam waktu yang singkat dan tidak tahu apa-apa yang perlu dinyatakan darinya mengenai sunnah; makanya, dia merasakan perlu untuk melantik Abu Hurayra dan Amr ibn al-As dan sebahagian sahabat yang lainnya untuk mengeluarkan fatwa menurut apa yang disukainya.Umayyad dan Abbasid selepas dirinya telah mengikuti ‘sunnah yang baik ini’, atau apa yang mereka katakan sebagai bidaa al-hasana, perubahan yang baik. Setiap pemerintah, mendudukan ketua hakim disebelahnya untuk melantik para-para hakim yang dianggap terbaik untuk negara dan yang akan memperkuat dan menyokong kekuasaannya. Kamu tidak perlu tahu, selebih dari itu, melainkan telah lumrah bagi para hakim tersebut yang memilih pada kemurkaan tuhan, supaya dapat menyenangkan ketua dan pemerintah mereka yang telah melantik mereka kepada kedudukan tersebut.Setelah mengetahui semua itu, kamu akan faham kenapa Imam-imam yang disucikan dari keturunan rasul dengan sengaja dijauhkan dari kehidupan awam, dan kenapa tidak seorang pun dari mereka disepanjang abad telah dilantik sebagai hakim atau mufti.Jika kami menghendakki untuk mendokumenkan lebih banyak fakta yang berkaitan kepada cara bagaimana mazhab sunni yang empat itu telah dipromosikan oleh pemerintah, kami hanya perlu menyatakan satu contoh dengan menyelakkan tirai terhadap mazhab yang ditubuhkan oleh Imam Malik, mazhab yang dianggap sebagai satu yang teragung, paling bermartabat, dan ilmu fiqh yang amat luas. Malik menjadi mashor terutama kerana penulisan bukunya Al-Mawta yang menurut ahl al-sunna adalah sebuah buku yang sahih selepas kitab Allah, dan terdapat banyak ulama yang menggapnya sebagai lebih utama darjahnya, dan terlebih utama dari sahih al-Bukhari. Malik amat luar biasa terkenalnya, sehinggakan persoalan ini menjadi buah mulut disetiap rumah: ‘Adakah sesiapa yang berani memberikan fakwa sedang Malik berada didalam kota?’ Kita juga janganlah lupa bahawa Malik mengeluarkan fatwa melarang jual beli melalui kekerasan, dan kerana sebab inilah bahawa Ja’far ibn Sulayman, gabenor Madina, menderanya dengan tujuh puluh kali sebatan.Orang-orang Maliki selalu menggunakan insiden ini untuk mengambarkan penentangan mereka yang utama kepada kerajaan, itu adalah kesimpulan yang salah, kerana mereka yang menceritakan insiden ini adalah orang yang sama menceritakan sambungannya, dan disini adalah yang khususnya:Ibn Qutayba telah berkata: ‘Mereka telah menunjukkan bahawa semasa pemerintahan Abu Ja’far al-Mansour, Malik ibn Anas telah disebat oleh gabenor al-Mansour di Madina iaitu Ja’far ibn Sulayman. Al-Mansour menjadi marah apabila dia mengetahui mengenainya; dia benci dan tidak suka dengan perbuatan itu, maka dia menulis satu perintah untuk menyingkir Ja’far ibn Sulayman dari kedudukannya sebagai gabenor Madina, dan mengarahkannya supaya dibawa ke Baghdad diatas bonggol unta yang tidak berlapek. Kemudian dia menulis sepucuk surat lagi kepada Malik ibn Anas mempelawanya datang bertemu dengannya di Baghdad, tetapi Malik menolak dan menulis kepada Abu Ja’far al-Mansour semula dengan meminta supaya dia dimaafkan, dengan memberikan kepadanya beberapa alasan. Abu Ja’far menulis kepadanya lagi dengan berkata: ‘Maka berjumpalah dengan saya dimusim haji yang akan datang tahun hadapan, kerana saya akan insya Allah menunaikannya.’Maka jika Amirul Mukminin Abu Ja’far al-Mansour, pemerintah Abbasid, menyingkirkan sepupunya Ja’far ibn Sulayman ibn Abbas dari kedudukannya sebagai gabenor Madina kerana memukul Malik, ini benar-benar telah membuat sesaorang menjadi was-was dan memaksanya untuk berfikir semula. Sebab mengapa Ja’far ibn Sulayman mendera Malik hanyalah untuk menyokong kedudukan khalifa dan penguasaan sepupunya sebagai khalifa; maka Abu Ja’far al-Mansour sepatutnya telah memberi anugerah dan menaikkan tarafnya daripada menyingkir dan memalukannya dengan keadaan sedemikian. Bahkan, dia menyingkirkannya dan mengarahkannya untuk mengadap kepadanya dengan keadaan yang paling buruk, dirantai dan menunggang bonggol unta yang tidak berlapek. Kemudian khalifa sendiri meminta maaf kepada Malik supaya dapat menyenangkannya. Ini amatlah pelik.Insiden ini memberikan anggapan bahawa gabenor Madina, Ja’far ibn Sulayman berkelakuan seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa mengenai politik dan selok beloknya serta perancangannya, dan ianya juga tidak menunjukkan sama sekali bahawa Malik adalah penyokong khalifa yang boleh diharapkan dan penegak perundangannya dikedua-dua kota suci tersebut, jika tidak dia pastinya menyingkirkan sepupunya dari kedudukan gabenor hanya kerana mendera Malik yang berhak didera kerana mengeluarkan fatwa melarang memberi bakti dengan paksaan.Insiden sebegini telah berlaku kepada kami, dihadapan mata kami, apabila pemerintah berpaling kepada menghina sesaorang atau untuk memenjarakannya supaya dengan yang tersebut akan dapat meninggikan martabat dan keselamatan kerajaannya. Kemudian individu yang sama akan menyatakan identiti dirinya yang sebenar sama ada bersaudara dengan menteri kabinet, atau seorang kawan dari isteri presiden; keputusannya: gabenor tersebut telah diberhentikan dari kedudukannya dan diarahkan untuk memegang tanggong jawab yang lain yang mana gabenor itu sendiri tidak mengetahuinya!Ini telah mengingatkan saya kepada satu insiden yang telah berlaku dimasa penjajahan Perancis di Tunisia. Shaykh sufi Tareeqa Eisawi dan orang-orangnya sedang membawa bendera dan dengan suara yang tinggi berdzikir memuji-muji diwaktu malam. Mereka melalui beberapa jalan sebelum mereka tiba diperkampongan dimana terletaknya tempat suci kumpulan mereka seperti mana adat kebiasaannya. Apabila mereka melewati tempat kediaman Kommander Pasukan Polis Perancis, mereka telah ditemui oleh ketua polis tersebut dengan perasaan marah. Dia telah merosakkan bendera mereka dan suruh mereka bersurai kerana mereka tidak menghormati undang-undang bagi menghormati jiran tetangga yang seharusnya tenteram setelah jam 10 malam. Apabila Inspektor awam, yang dianggap oleh orang Tunisia sebagai sama tahap dengan gabenor, mendapat tahu mengenai insiden tersebut, dia menjadi marah dengan ketua polis tersebut yang mana dia telah diberhentikan kerja, dan memberinya tiga hari untuk meninggalkan kota Qafsa. Kemudian dia mempelawa Shaykh Tareeqa Eisawi untuk bertemu dengannya, dan dia meminta maaf kepadanya bagi pihak kerajaan Perancis dan cuba untuk menyenangkannya dengan memberikan kepadanya wang yang banyak untuk membeli bendera dan perabut yang baru sebagai ganti kepada yang telah rosak. Apabila seorang yang hampir kepadanya bertanya mengapa dia melakukan semua ini, dia berkata: ‘Adalah terlebih baik bagi kami untuk membiarkan manusia-manusia yang primitif ini sibuk dengan membawa bendera, melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, dan dengan memakan kala jengking; jika tidak, mereka akan menghalakan perhatian mereka kepada kita dan menjadikan kita bahan makanan mereka kerana kita telah merampas hak-hak mereka.’Mari kita kembali kepada Imam Malik untuk mendengar dari dirinya sendiri dengan khusus menceritakan pertemuaannya dengan khalifa Abu Ja’far al-Mansour.


[75] Rakaman yang demikian ada pada muka surat 524 buku Manaqip al-Shafii
[76] Tadhkirat al-Huffaz jilid 1 muka surat 176

Syi'ah_Sunnah : Bab 13 Pemerintah yang Zalim Melantik Para Imam Ahl al-Sunnah wal-Jamaah


12 Imam ~ Apa yang membuktikan bahawa keempat-empat para Imam mazhab sunni, juga, bertindak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah PesuruhNya yang mengarahkan mereka untuk mengikuti keturunannya yang suci, bahawa kita tidak menjumpai walau seorang pun diantara mereka yang taat kepada arahan tersebut, menaikki bahtera mereka, dan cuba mengenali siapakah Imam mereka dikala itu.Abu Hanifah al-Numan, adalah murid Imam al-Sadiq. Dia amat terkenal dengan katanya: ‘Lawla al sanatan, la halaka al-Numan, iaitu, ‘Jika tidaklah kerana beberapa tahun itu [tahun-tahun dimana dia adalah murid Imam [as]] al-Numan tentu akan binasa.’ Bahkan sebaliknya kita dapati dia menubuhkan satu mazhab yang berasaskan kepada kias dan penghuraian dari pendapat sesaorang, jelas bertentangan dengan hadith yang terang lagi sahih.Malik yang juga belajar dengan Imam al-Sadiq, disebutkan sebagai berkata: ‘ Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar juga tidak terdapat sesaorang yang pernah dikagumi oleh sesaorang dan yang lebih memahami syariat, atau lebih terpelajar, dari Ja’far al-Sadiq.’ Bahkan kita dapati dia, juga, mencipta satu mazhab untuk dirinya, meninggalkan Imam pada masanya yang mana dia sendiri mengaku yang paling berpengetahuan, dan manusia yang paling mengetahui dikala itu pada apa-apa yang berkenaan dengan perundangan. Yang sebenarnya adalah, Abbasiyyah yang memegang pemerintahan dikala itu menjulang dia keatas dan mengelarkannya ‘Imam Dar al-Hijrah,’ makanya dia menjadi, kemudiannya manusia yang berpengaruh dan berkuasa, seorang yang kata-katanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap manusia.Al-Shafii yang dituduh sebagai pengikut ahl al-bayt, telah mengatakan rangkap puisi yang berikut didalam sanjungannya:Wahai ahli rumah Pesuruh Allah! Mencintai kamu adalah kewajipan

Yang mana Allah telah memperkuatkan didalam wahyuNya yang suci

Mencukupi bagi kamu kehormatan yang agung

jika sesaorang tidak mendoakan [didalam solat] untuk kamu semua

Ianya seakan dia tidak menyatakan solatnya langsung.Dan ayat-ayat berikut yang memuliakan mereka juga dikatakan daripadanya [Al-Shafii]:Apabila saya melihat manusia terumbang ambing didalam laut

Oleh kesesatan dan kejahilan dari kepercayaan mereka

Saya menaiki, dengan nama Allah, bahtera keselamatan

Ahli rumah rasul, petanda yang diturunkan [wahyukan]

Dan saya berpegang kepada tali Allah: Kepada mereka saya taat dan berharap

Dan saya taat kepada yang mengarahkan kami untuk berpegang kepada TaliNya.Dia juga terkenal kerana telah mengatakan kata-kata ini:Jika sesaorang mencintai keluarga Muhammad

Dikecam dan dipanggil Rafidi,

Maka Wahai jin dan manusia: Saksilah

Bahawa: Ya, Rafidilah saya!Jika jin dan manusia adalah untuk menjadi saksi bahawa dia adalah Rafidi, maka kenapa dia mengikuti mazhab yang telah ditubuhkan untuk menentang ahl al-bayt?! Bahkan dia sendiri, seperti yang lain, mencipta satu mazhab menggunakan namanya, meninggalkan Imam ahl al-bayt yang sezaman dengannya.Ahmad ibn Hanbal menjadikan nama Ali yang keempat didalam senarai ‘khalifa rashidin’, setelah ditolak sebelum ini. Dia menulis buku menunjukkan banyaknya kemuliaan Ali. Dia telah menjadi terkenal dengan berkata: ‘Tidak terdapat diantara para sahabat, menurut dari semua musnad yang sahih, mempunyai kemuliaan sebanyak Ali [ra]….’ Bahkan dia sendiri menciptakan mazhab Islam yang dipanggil ‘al-Hanbali’ walaupun terdapat kenyataan dari ulama sezaman dengannya yang mengatakan bahawa dia bukan seorang ahli fiqh sama sekali. Shaykh Abu Zuhra telah berkata:‘Banyak ulama diwaktu permulaan tidak mengira Ahmad ibn Hanbal sebagai seorang juris [ahl fiqh]; diantara mereka adalah Ibn Qutaybah, yang zamannya sangat hampir kepada zaman Ahmad, dan Ibn Jarir al-Tabari, dan lainnya. [74]Kemudian Ibn Taymiyyah datang untuk meninggikan lambang mazhab Hanbali. Dia menambahkan kedalamnya teori-teori baru, yang mana diantaranya melarang menziarahi kuburan atau membina kerangka diatasnya, atau mencari kedekatan kepada Allah melalui rasul dan ahl al-baytnya; kesemuanya yang disebutkan diatas, menurut kepada mereka adalah syirik, kafir.Itulah dia mazhab yang empat, dan itulah nama-nama mereka dan apa yang telah mereka katakan mengenai keturunan ahl al-bayt yang suci.Maka, sama ada mereka katakan apa yang mereka tidak lakukan, iaitu satu kesalahan yang amat besar, yang amat dibenci oleh Allah, atau mungkin mereka tidak mencipta mazhab ini sama sekali, pengikut mereka, diantara yang taat kepada Umaiyyah dan Abbasiyyah, merekalah yang memulakannya dengan bantuan dari pemerintah yang zalim dan mengatakannya dari mereka Imam-imam ini setelah mereka mati. Ini kamu akan mengetahuinya, insya Allah didalam penyelidikkan yang akan datang.Tidakkah kamu hairan mengenai Imam-imam ini yang sezaman dengan Imam petunjuk dari ahl al-bayt, mereka kemudiannya berpaling dari jalan yang lurus dari jalan mereka [para imam ahl al-bayt] dan tidak dapat petunjuk dari mereka, juga tidak mendapat cahaya dari cahaya mereka, juga tidak mengutamakan hadith mereka yang telah menyebutkannya dari datuk mereka pesuruh Allah? Bahkan mereka mengutamakan diatas mereka Ka’b al-Ahbar, seorang Yahudi, dan Abu Hurayrah, seorang Dawsi mengenainya Amirul Mukminin Imam Ali ibn Abu Talib telah berkata: ‘Seorang yang mengatakan penipuan yang amat buruk mengenai Pesuruh Allah adalah Abu Hurayra al-Dawsi?!’ Hazrat Aishah mengatakan yang serupa mengenainya. Dan mereka mengutamakan diatas mereka [ahl al-bayt] Abdullah ibn Umar yang amat terkenal dengan kebenciannya terhadap Imam Ali, dan yang telah enggan untuk memberikan sumpah setia kepadanya, bahkan lebih suka memberikan sumpah setia kepada ketua yang sesat al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dan mereka mengutamakan diatas mereka [ahl al-bayt] Amr ibn al-As, menteri Muawiyah bahagian penipuan dan hipokrit.Tidakkah kamu hairan bagaimana imam-imam ini telah memberikan tauliah diatas diri mereka untuk menjadi ahli perundangan diatas agama Allah menghakimi dari sudut pandangan mereka dan juga dari pendapat peribadi mereka sehingga mereka telah menghapuskan sunnah rasul melalui dari apa yang mereka perkenalkan dari kias dan juga kepercayaan mereka kepada sucinya para sahabat, dan menutup pintu kepada pembuktian dan apa-apa yang berkepentingan untuk manusia awam, dsb sehinggalah keakhir senarai bidaa yang mereka adakan yang mana Allah tidak pernah wahyukan sebagai apa-apa bukti?Adakah Allah dan rasulNya terlupa [cuai] untuk menyempurnakan agama ini, lalu mengizinkan orang-orang ini untuk menyempurnakannya melalui ijtihad mereka serta menghalal dan mengharamkan sesuka mereka?!Tidakkah kamu hairan mengenai Muslim yang mengatakan berpegang kepada ‘sunnah’ rasul bagaimana mereka mengikuti orang-orang yang tidak penah kenal rasul, dan tidak juga baginda mengenali mereka?!Adakah mereka mempunyai bukti dari kitab Allah, atau dari sunnah rasul yang mengizinkan mereka untuk mengikuti dan mencontohi keempat-empat imam yang telah menubuhkan mazhab-mazhab tersebut?!Saya mencabar dengan thaqalain, kedua-dua jenis manusia dan jin, untuk membawa satu bukti bagi yang diatas dari kitab Allah atau dari sunnah rasul PesuruhNya…..Tidak, demi Allah, tidak, Mereka tidak akan dapat membawa buktinya walaupun jika mereka bertolongan diantara satu dengan yang lain.Tidak, demi Allah, Tidak terdapat satupun bukti didalam kitab Allah juga tidak didalam sunnah rasul, melainkan untuk mengikuti para Imam yang suci dari keturunan rasul [as]. Bagaimana untuk membuktikannya, ini boleh dilakukan melalui hujah-hujah, bukti yang menyakinkan dan fakta yang agung.‘Maka ambillah ibarat, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan! [59:2]‘Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi butanya hati yang didalam dada. [22:46]


[74] Ini telah dirakamkan pada muka surat 170 dari buku Abu Zuhra, Ahmad ibn Hanbal.